Palliativguiden

Palliativa teamet i Arvika

Kontaktuppgifter

Palliativa Teamet, Sjukhuset i Arvika
671 80 Arvika

Kommun: Arvika

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 010-8312245

Kontaktperson: Carola Karlsson

Verksamhetschef: Ann-Kristin Olsson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1996

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamets upptagningsområde är de tre kommunerna Arvika, Eda och Årjäng i Västra Värmland.  För inskrivning i teamet krävs remiss. Remisserna bedöms utifrån behov av specialiserad palliativ omvårdnad för patienter med olika diagnoser, mestadels olika cancerdiagnoser. Patienterna skrivs in via hembesök av läkare och sjuksköterska alternativt på vår mottagning, där även cytostatika-behandlingar, blodtransfusioner och buktappningar kan ges.
Vid medicinska besvär som kräver sjukhusvård finns platser på vårdavdelning, Arvika sjukhus. Platser finns inom respektive kommuns korttidsvård om andra behov uppstår.

Inom Palliativa teamet arbetar sjuksköterskor och läkare. Ytterligare yrkeskategorier som kurator, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut m.fl finns att tillgå. Teamet, som är tillgängligt mellan 08.00– 15.00 vardagar, arbetar i nära samarbete med respektive kommuns distriktssköterskor och hemvårdspersonal.

Konsultverksamma gentemot sjukhusets avdelningar och mottagningar samt allmän medicin.

 

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Nej
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Cytostatik behandling, transfusioner + övrigt
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 14 juni, 2023