Palliativguiden

Palliativa teamet i Arvika

Kontaktuppgifter

Cytostatikasektionen/ Palliativa Teamet, Sjukhuset i Arvika
671 80 Arvika

Kommun: Arvika

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 0570-71 22 41/45

Fax: 0570-71 22 39

Kontaktperson: Marina Johansson

Verksamhetschef: Maria Norén Eriksson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 1996

Verksamhetsbeskrivning

Pallaitiva Teamets upptagningsområde är de tre kommunerna Arvika, Eda och Årjäng i Västra Värmland.  För inskrivning i Teamet krävs remiss. Remisserna bedöms utifrån behov av specialiserad palliativ omvårdnad för patienter med olika diagnoser ,mestadels olika cancerdiagnoser. Patienterna skrivs in via hembesök av läkare och sjuksköterska  alternativt på vår dagvårdsavdelning. På dagvårdsavdelningen/mottagningen ges även cytostatika -behandlingar, blodtransfusioner och buktappningar mm.

Vid medicinska besvär som kräver sjukhusvård finns platser på kirurgklinikens avd 70, Arvika sjukhus. Platser finns inom respektive kommuns korttidsvård om andra behov uppstår.

Inom Cytostikasektionen/Palliativa Teamet arbetar sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast.  Ytterligare yrkeskategorier som kurator, dietist, arbetsterapeut m.fl finns att tillgå.

Teamet, som är tillgängligt mellan 07.30 – 16.00 vardagar, arbetar i nära samarbete med respektive kommuns distriktsköterskor och hemvårdspersonal.

Konsultverksamma gentemot sjukhusets avdelningar och mottagningar samt allmän medicin.  Teamet har utbildningsansvar och öppna alternativt yrkesinriktade föreläsningar ges med jämna mellanrum c:a varannat år.  Utbildning till hemvårdspersonal i form av studiecirklar, stödjande omvårdnadshandledning och reflektionssamtal ges vid behov.

 

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Nej
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Cytostatik behandling, transfusioner + övrigt
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014