Palliativguiden

AVH-teamet

Kontaktuppgifter

Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv

Kommun: Kungälv

Enheter som ingår i verksamheten AVH-team (Avancerad vård i hemmet)

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0303-985 59

Fax: 0303-985 63

Kontaktperson: Christina Wikman Lundbom

Verksamhetschef: Christina Wikman-Lundbom

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Teamets uppdrag är att vara ett råd-och stödteam för patient, närstående och vårdpersonal.

Kompetensutveckling av vårdpersonal inom kommun, primärvård o sjukhus ingår också.

Råd o stöd ges i det enskilda boendet och i särskilda boenden.

Teamet övertar inte patientansvaret o ingår inte i själva patientarbetet. Blodtransfusion ges av AVH-sköterskor liksom vissa andra injektioner/infusioner, hjälp med provtagningar liksom stöttning med tracheostomier, pumpar, CVK, portacather mm.

Målet är att ge en ökad trygghet för patienten/närstående o en valmöjlighet att få avancerad vård i hemmet.

Teamet kallar till nätverksträffar för att uppnå kontinuitet, flexibilitet o samsyn mellan olika vårdnivåer.

Patientgruppen är cancerpatienter men också andra kroniskt sjuka(MS,ALS,EP,Stroke med sekvele,hjärtsvikt,KOL,demens mm)

Antalet patienter varierar finns ingen egentlig gräns vi stöttar de svårare sjuka som hemsjukvården har ansvar för i våra 4 kommuner ~ 200, men kontakterna är ibland mer sällan för vår del.

Patienter kan ha öppen retur till sjukhusavdelningar o kan även ibland erbjudas sk palliativ plats på något boende eller hospice

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommunal hemsjukvård i särskilt boende samt i egna hemmet. Primärvård-Vårdcentral.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Kontakt från hemsjukvård,primärvård,sjukhus remiss eller endast telefon.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2 av 5
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014