Palliativguiden

Mobilt palliativt team, Sjukhusen i väster/Kungälv

Kontaktuppgifter

Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv

Kommun: Kungälv

Enheter som ingår i verksamheten Mobilt palliativt team

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0303-985 59

Fax: 0303-638 42

Kontaktperson: Anna Lindqvist

Verksamhetschef: Ulrika Jonsson Milusic

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Teamet ansluter patienter i palliativt skede med behov av specialiserad palliativ vård, för personer över 18 år, oavsett diagnos. För att patienten skall bli ansluten till teamet krävs en läkarremiss där diagnosen inte är avgörande, det är det palliativa vårdbehovet som är styrande.

Teamet har ett övergripande -och medicinskt ansvar, följer patienten i sjukdomsförloppet oberoende vård- och boendeformer, detta i nära samarbete med hemsjukvården i teamets upptagningsområde som är: Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn (SIMBA-området).

Verksamheten är ett komplement till och sker i samverkan med andra vårdgivare som ger vård- och omsorg i SIMBA-området.

Syftet med teamets arbete är att skapa trygghet, ge lindring och bidra till bibehållen livskvalité för målgruppen samt ge stöd till närstående.

Teamet har även ett konsult -och utbildningsuppdrag gentemot kommunal sjukvård, primärvård samt Kungälvs sjukhus gällande patienten i behov av palliativ vård.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommunal hemsjukvård, Primärvård samt Kungälvs sjukhus
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Läkarremiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Smärtteam

Senast uppdaterad: 28 oktober, 2022