Palliativguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativt Centrum Högsbo

Kontaktuppgifter

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt centrum

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-342 55 61

Webbplats: https://www.sahlgrenska.se/palliativt-centrum-hogsbo

Kontaktperson: Stina Nyblom

Verksamhetschef: Charlotte Widell

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

Palliativt Centrum arbetar med utbildning, utveckling, rådgivning och forskning inom palliativ vård. Verksamheten vänder sig till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter oavsett diagnos.

Verksamheten omfattar:

 • Utbildning
  • Anordnar utbildningar inom den palliativa vårdens olika områden
  • Medverkar med föreläsningar på utvecklingsdagar, personalmöten och liknande
  • Utbildningar och föreläsningar anpassas till olika professioner och vårdkontexter
 • Utveckling
  • Driver och medverkar i utvecklingsprojekt inom palliativ vård
 • Rådgivning
  • Ingår i det palliativa konsultteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som består av läkare, sjuksköterska och kurator
   • Specifik rådgivning angående vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett vårdform och diagnos till exempel angående symtomlindring, omvårdnad, psykosociala frågor, planering. Rådgivningen är konsultativ.
   • Allmän rådgivning om palliativ vård
  • Forskning
   • Flera medarbetare bedriver egen forskning
   • Stimulerar till forskning, samlar och sprider befintlig forskning om palliativ vård
   • Kan hjälpa till att formulera ämnen för t ex kandidat- magister- och masteruppsatser eller ST-arbeten inom palliativ vård

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande:
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Sekreterare

Senast uppdaterad: 26 september, 2023