Palliativguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativt centrum

Kontaktuppgifter

Tunnlandsgatan 2A
421 37 Västra Frölunda

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt centrum

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-342 55 61

Webbplats: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-6/geriatrik-lungmedicin-och-allergologi/enheter/palliativt-centrum/

Kontaktperson: Inger Benkel

Verksamhetschef: Mona Palmqvist

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

Enheten för utveckling, rådgivning, utbildning och forskning

Palliativt centrum vänder sig till verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg
med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter.

Palliativt centrum erbjuder rådgivning avseende vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett diagnos och oberoende om patienten befinner sig på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinrättning. Rådgivningen är konsultativ utan att ta över patientansvaret.

Verksamheten  utbildar personal inom palliativ vård samt medverkar med föreläsningar på utvecklingsdagar, konferenser och dylikt.

Palliativt centrum bedriver och stimulerar till forskning samt samlar befintlig forskning inom palliativ vård.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande:
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 februari, 2016