Palliativguiden

Hospice, Uppsala

Kontaktuppgifter

Genetikvägen 4
756 51 Uppsala

Kommun: Uppsala

Enheter som ingår i verksamheten Hospice, Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), Palliativt konsultteam

Län/Region: Uppsala län

Telefon: 018 611 70 08

Fax: 018-12 50 93

Webbplats: www.akademiska.se

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Verksamhetsbeskrivning

Hospice har 12 vårdplatser och bedriver specialiserad palliativ vård för boende i Uppsala län med blod och tumörsjukdomar, Palliativt centrum.

Avdelningen tillhör verksamhetsområdet BoT blod-och tumörsjukdomar.

 

Vi tar emot patienter från 18 års ålder i palliativt skede oavsett diagnos.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 12 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 30 maj, 2022