Palliativguiden

Specialiserade palliativa vården Gävleborg, Palliativa teamet i Gävle

Kontaktuppgifter

Budstation 38 Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Kommun: Gävle

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 026-15 52 41

Fax: 026-15 52 72

Webbplats: www.regiongavleborg.se

Kontaktperson: Ulla Eriksson

Verksamhetschef: Kristina Granevåg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2002

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet är ett konsultations- och rådgivningsteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv.

Palliativa teamet tar på remiss emot patienter med cancerdiagnos i sen palliativ fas och ALS-patienter (efter särskild överenskommelse).

Upptagningsområde är Gästriklands kommuner.

Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för personal, patienter och närstående och läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15. Anslutna patienter har trygghetsplats, oftast på remitterande klinik.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet kan vara konsult för sina inskrivna patienter, när dessa är inneliggande på sjukhuset. Teamet erbjuder närståendeuppföljning både enskilt och i grupp.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 120 patienter men det finns inget maxantal platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till patienter och anhöriga, hemsjukvård, primärvård samt andra enheter som vårdar palliativa patienter.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014