Palliativguiden

Palliativa konsultteamet i Kungsbacka

Kontaktuppgifter

Palliativa teamet, Kungsbacka sjukhus
434 80 Kungsbacka

Kommun: Kungsbacka

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt konsultteam och slutenvårdavdelningen med palliativ vård

Län/Region: Hallands län

Telefon: 0706-101252, 0706-101664 och 0728-877759

Fax: 0300-28286

Webbplats: https://www.lthalland.se/lth_templates/UnitPage____7910.aspx

Kontaktperson: Elizabet Dijck

Verksamhetschef: Helena Gladh

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Palliativt konsultteam med ca 85 patienter anslutna. Tillgång till 10-12 slutenvårdsplatser som används till patienter med ”öppen retur”. Patienterna har oftast någon form av cancersjukdom men vi sköter också patienter med svåra neurologiska sjukdomar t.ex. ALS samt svår hjärtsvikt och KOL

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10-12 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Extern jourlinje
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 12 mars, 2024