Palliativguiden

Palliativa Enheten Södertälje sjukhus

Kontaktuppgifter

Doktorsvägen 1
152 86 Södertälje

Kommun: Södertälje

Enheter som ingår i verksamheten ASIH och Palliativa avdelningen

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-55 02 47 84

Fax: 08-55 02 47 90

Kontaktperson: Gittan Stenius

Verksamhetschef: tf Ingrid Lindroth

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1989

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa avdelningen bedriver specialiserad palliativ vård.

Avdelningen har tio enkelrum med egen toalett och dusch. Rummen och hela avdelningen är inredd i varm och hemlik miljö. Vården bedrivs teambaserat med mål att ge god lindring, möjlighet till djupa samtal, lyssna, stötta, trösta och att på olika sätt förgylla livets sista tid för patienterna. Möjlighet för närstående att övernatta.

Palliativa avdelningen och ASIH har ett mycket nära samarbete och enhetens personal skiftar delvis mellan ASIH och avdelningen. Det finns ett stort gemensamt engagemang i hela teamet för enhetens patienter och deras närstående.

ASIH och palliativa avdelningen ingår from januari 2016 i Södertälje sjukhus gemensamma ”Omställningsavtal”. Patienter har fortfarande möjlighet att välja oss via Vårdval, sedan har sjukhusledningen gett ASIH i uppdrag att ansluta patienter för ”Medicinska insatser”, där ASIH inte har helhets- och heldygnsansvar utan endast utför specifika medicinska åtgärder och i övrigt samverkar med Primärvård och inremmiterande läkare. Teamarbetet inom ASIH är starkt förankrat och patientens behov, värdighet, integritet och livskvalitét är ledord hos oss.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 70 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: efter förfrågan till STS slutenvårdsavdelningar, Primärvården, Vård-och omsorgsboenden
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Jourlinje är kopplad till geriatrisk klinik
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014