Palliativguiden

Axlagården Umeå Hospice AB

Kontaktuppgifter

Backenvägen 105
903 62 Umeå

Kommun: Umeå

Län/Region: Västerbottens län

Telefon: 090-15 68 00

Fax: 090-15 68 20

Webbplats: www.axlagarden.se

Kontaktperson: Mats Kärnestad

Verksamhetschef: Mats Kärnestad

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 1992

Verksamhetsbeskrivning

Axlagården startade 1992 och ligger i stadsdelen Backen i Umeå.

Axlagården Umeå Hospice AB är en privat verksamhet som ägs av Stiftelsen Hospicevård. Axlagården har vårdavtal med Region Västerbotten.

Axlagården har 16 vårdplatser och tar emot svårt sjuka människor med kroniska sjukdomar och med begränsad tid kvar att leva. De flesta gästerna (patienterna) har cancer i någon form, medan andra lider av hjärtsjukdomar, lungsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Hit kommer i första hand gäster när den kurativa (botande) behandlingen är avslutad. Den vård som erbjuds är specialiserad palliativ och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Den behandlande läkaren remitterar sin patient till Axlagården. Vår läkare bedömer remissen och fattar i samråd med verksamhetschefen beslut om att ta emot gästen. Axlagården tar även emot minderåriga.

Vi arbetar enligt modellen ”De 6 S:n”, som är ett förhållningssätt och ett strukturerat arbetssätt i den palliativa vården. Vi dokumenterar även enligt denna modell. Modellen är personcentrerad, alltså har gästen i fokus, och vården styrs av gästens önskemål och behov i nära samarbete med de närstående. De 6 S:n bygger på sex olika ord: självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier.

Axlagården erbjuder uppföljande samtal för närstående.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 16 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 5
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: ekonom, kock, ekonomibiträde, lokalvårdare, receptionist, vaktmästare samt chefer

Senast uppdaterad: 16 november, 2023