Palliativguiden

ASiH Norrtälje

Kontaktuppgifter


Kommun: Norrtälje

Enheter som ingår i verksamheten ASiH-enhet med vård i hemmet

Län/Region: Stockholms län

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Verksamhetsbeskrivning

ASiH Norrtälje är Legevisitten AB:s multiprofessionella team och utför avancerad sjukvård i hemmet på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi erbjuder vård dygnet runt, årets alla dagar och strävar efter att svårt sjuka patienter ska få bästa möjliga livskvalité under sin vård i hemmet.
Målgruppen omfattar patienter som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till en mottagning eller vårdcentral för att få sitt vårdbehov tillgodosett. Det kan gälla, symtomkontroll vid antitumoral behandling då öppenvård ej räcker till, intravenös antibiotikabehandling, cancerpatienter i palliativt skede, patienter med KOL, patienter som har intravenös hjärtsviktsbehandling. Vi har även konsultuppdrag där vi åtar oss blodtransfusioner i hemmet. Samarbete sker med kliniker på Norrtälje sjukhus och ansvariga behandlingsavdelningar i Stockholms län.

För varje patient upprättar vi en individuell vårdplan där vi tar hänsyn till sociala, psykiska och existentiella aspekter, likväl som de medicinska. Vår verksamhet kännetecknas av en helhetssyn på människan där stöd till närstående är en viktig del av vår verksamhet.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , I Stockholms län gäller vårdval och möjlighet till anslutning registreras i Belport platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 26 januari, 2016