Palliativguiden

Specialiserade palliativa vården Gävleborg, Palliativa teamet i Hudiksvall (Nordanstig och Ljusdal)

Kontaktuppgifter

Budstation 707 Hudiksvalls sjukhus
824 81 Hudiksvall

Kommun: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0650-927 83

Fax: 0650-927 84

Kontaktperson: Katarina Hedström

Verksamhetschef: Johanna Ågren

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet är ett specialiserat konsultteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv. Teamet tar på remiss emot patienter med cancer i sen palliativ fas och patienter med ALS, andra diagnosgrupper kan diskuteras utifrån kompetens- och resurstillgång.

Upptagningsområde är Hudiksvalls,  Nordanstigs och Ljudsals kommuner.
Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för patienter, närstående och personal, och läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet kan vara konsult för sina inskrivna patienter, när dessa är inneliggande på sjukhuset. Teamet finns tillgängliga för konsultation och rådgivning till vårdpersonal även för patienter som inte är inskrivna i teamet. Teamet erbjuder närståendeuppföljning både enskilt och i grupp.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 70 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till patienter och anhöriga, hemsjukvård, primärvård och andra enheter som vårdar palliativa patienter.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2023