Palliativguiden

Specialiserade palliativa vården Gävleborg, Palliativa teamet i Hudiksvall (Nordanstig och Ljusdal)

Kontaktuppgifter

Närvårdscentrum, Hus 11, Hudiksvalls sjukhus
824 81 Hudiksvall

Kommun: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0650-925 48

Fax: 0650-927 84

Kontaktperson: Ingrid Henke

Verksamhetschef: Kristina Granevåg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet är ett stöd- och rådgivningsteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv. Teamet tar på remiss emot patienter med cancer i sen palliativ fas och patienter med ALS (efter särskild överenskommelse).

Upptagningsområde är Hudiksvalls,  Nordanstigs och Ljudsals kommuner.

Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för patienter, närstående och personal, och läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet kan vara konsult för sina inskrivna patienter, när dessa är inneliggande på sjukhuset. Teamet erbjuder närståendeuppföljning både enskilt och i grupp.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 70 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till patienter och anhöriga, hemsjukvård, primärvård och andra enheter som vårdar palliativa patienter.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014