Palliativguiden

SSIH – Specialiserad sjukvård i hemmet, Jönköping

Kontaktuppgifter

SSIH, Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping

Kommun: Jönköping

Enheter som ingår i verksamheten SSIH, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 010-242 59 80

Fax: 010- 242 32 43

Webbplats: www.rjl.se

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2007

Verksamhetsbeskrivning

SSIH i Jönköping arbetar med specialiserad palliativ vård och vi vänder oss till patienter med palliativt vårdbehov oavsett diagnos och ålder.  Våra patienter vårdas i hemmet, på särskilt boende eller korttidsboende.

För oss är det viktigt att verka för högsta möjliga livskvalitet för både patienter och närstående. Vi ger råd och stöd i första hand i hemmet men även på vårdavdelning vid eventuell sjukhusvård. SSIH i Jönköping har 5 vårdplatser på onkologens vårdavdelning på Länssjukhuset Ryhov för anslutna patienter, oavsett diagnos. Direktinläggning kan ske dagtid, vardagar, efter kontakt med SSIH. Övrig tid läggs patienten in på sin hemmaklinik och flyttas över nästkommande vardag efter kontakt med SSIH. Om patienten vårdas på ordinarie behandlande klinik följer vi förloppet parallellt.
I vårt uppdrag ingår även att utbilda och stödja vårdpersonal och vi har etablerade nätverk både med kommunernas hemsjukvård och inom slutenvården.

För att anslutas till teamet behövs en läkarremiss. Vi gör teambesök i hemmet. Är patienten fortfarande på sjukhus besöker vi dem oftast där. Sedan planerar vi tillsammans fortsatt uppföljning efter patientens behov och önskemål.

Vi arbetar vardagar 7:45- 17:00. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskorna i kommunernas hemsjukvård. De är oftast med på våra hembesök för att skapa kontinuitet för patienten. Den kommunala hemsjukvården har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret och finns tillgänglig dygnet runt. På jourtid kan läkarstöd fås via primärvårdens bakjour.

Teamet består av fem läkare, nio sjuksköterskor och en kurator. Samtliga professioner erbjuder hembesök.
Vi utgår från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och tillhör Geriatriska kliniken.
Vårt upptagningsområde är Jönköping, Habo och Mullsjö kommun.
Vi är organiserade i en länsgemensam organisation där även SSIH i Värnamo och SSIH i Eksjö ingår.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , Läkaransvar på Ekhagens gästhem korttidsboende med palliativ inriktning, 10 platser. 5 vårdplatser på onkologens vårdavdelning, Länssjukhuset Ryhov platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 50-65 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 17 maj, 2024