Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH-Trelleborg

Kontaktuppgifter

Frans Malmrosgatan 20, Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg

Kommun: Trelleborg

Enheter som ingår i verksamheten ASIH

Län/Region: Skåne

Telefon: 0410-55478

Fax: 0410-551 76

Webbplats: www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Palliativ-vard-och-ASIH-Trelleborg/

Kontaktperson: Gudrun Gunnhallsdottir

Verksamhetschef: Lotta Tengsmar

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2005

Verksamhetsbeskrivning

Personalen arbetar i team kring patienten och strävar efter en helhetssyn där både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov skall kunna tillgodoses så långt som möjligt. Specialiserad palliativ vård ges till personer i alla åldrar dygnet runt och erbjuds till personer som är boende i Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun.

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalité för patienten och dennes familj. För att kunna ge en individuellt anpassad vård arbetar vi i team. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, smärtsjuksköterska, kurator, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare. Sjukhuspräst tas in vid behov.

Vården utgår från patientens behov och utförs i boende. ASIH samarbetar med kommun gällande hemsjukvård, hemtjänstinsatser, hjälpmedel samt med de specialistenheter där patienten går eller kommer att gå för kontroll och/eller behandling.

Palliativ slutenvårdavdelning

Är för närvarande förlagd i Malmö

Vid eventuell platsbrits samarbetar vi med de övriga palliativa vårdavdelningarna i länet.

Patientavgiften är samma som på sjukhuset.

ASIH

Inom ASIH vårdas patienter med behov av avancerad palliativ vård i såväl något tidigare palliativ fas samt patienter i livets slut. Patienter som är anslutna till ASIH kan vid behov efter läkarbedömning läggas in på palliativ slutenvårdsavdelning.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 15 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativ mottagning
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1 Spec. Onkologi med inriktning palliativ omvårdnad)
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Verksamhetsområdets palliativa jourlinje
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 22 februari, 2024