Nationella konferenser i palliativ vård

Vartannat år sedan 2010 arrangerar NRPV tillsammans med lokala organisationer en nationell konferens. Från och med 2021 har ambitionen varit att anordna nationella konferenser varje år. Dessa konferenser är en del av vårt stöd till personal inom den palliativa vården.

Konferenserna riktar sig till alla yrkesgrupper oavsett var man arbetar i vården – d.v.s. både inom allmän och specialiserad palliativ vård.

Riktlinjer för hur arrangörskapet ska fördelas finns att läsa här. 

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i:

 

Västerås 24-26 september 2024

Sista dag för lägre anmälningsavgift och abstraktinlämning 15 maj!!!

Tidigare konferenser

8:e nationella konferensen ägde rum i Malmö 2-4 oktober 2023. Temat för konferensen var: ”Framtidens palliativa vård”.

7:e nationella konferensen ägde rum i Göteborg 5-7 september 2022. Temat för konferensen var: ”Palliativ vård – Det gäller livet”.

6:e nationella konferensen ägde rum i Östersund 11-12 mars 2020. Temat för konferensen var: ”Teamens kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”.

5:e nationella konferensen ägde rum i Stockholm 21 – 22 mars 2018. Temat för konferensen var  ”Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”.

4:e nationella konferensen ägde rum i Malmö 15 – 16 mars 2016 och anordnades tillsammans med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och region Skåne.

3:e nationella konferensen ägde rum i Göteborg den 4-5 mars 2014 och anordnades tillsammans med Västra Götalandsregionen.

2:a nationella konferensen ägde rum 13 – 14 mars 2012 i Stockholm och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola och Ersta diakoni.

1:a nationella konferensen ägde rum i Stockholm den 12 – 13 april 2010 och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola samt Ersta diakoni.