Palliativguiden

Palliativa teamet Särna/Älvdalen

Kontaktuppgifter

Furuvägen 12
796 30 Älvdalen

Kommun: Älvdalen, särna

Telefon: 0250 493738 / 0251 - 31494

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Linda Hjalmarsson

Verksamhetschef: Anette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande:
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 21 maj, 2021