Palliativguiden

ASIH Hisingen

Kontaktuppgifter

Bror Nilssonsgata 5
41755 Göteborg

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten ASIH Teamet (Avancerad sjukvård i hemmet)

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-36 67 830

Fax: 031-36 67 147

Kontaktperson: Mia Saarni

Verksamhetschef: Maria Terins

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2011

Verksamhetsbeskrivning

ASIH finns som ett komplement till sjukhuset, då du vill vårdas i hemmet och bor i Göteborg. Vi samarbetar med andra vårdgivare, exempelvis sjukhus och hemtjänst.

Vi erbjuder avancerad medicinsk vård för patienter i alla åldrar med en komplicerad sjukdomsbild. Vården riktar sig i huvudsak till dig med obotlig sjukdom, men i vissa fal även till dig med ett sjukdomstillstånd som under en begränsad tid kräver avancerad vård i hemmet. Vi erbjuder en trygg vårdmiljö i hemmet, dygnet runt, alla dagar.

I ASIH -teamet ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast, kurator och läkare.

För att bli aktuell för ASIH-teamet krävs en remiss från behandlande läkare till ansvarig läkare för ASIH.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Enheten för ASIH på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för läkarvården. Kuratorsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för kurator och dietistinsatser.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 40-50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande:
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 februari, 2016