Palliativguiden

Hospice Helhetsvården Bräcke Diakoni

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bräcke Västergårds väg 12 418 77
418 77 Göteborg

Kommun: Göteborg

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: Verksamhetschef 031 50 25 41 Sjuksköterskor 031 50 25 42

Fax: 031-537834

Webbplats: www.brackediakoni.se/hospice

Kontaktperson: Sara Möller

Verksamhetschef: Sara Möller

Huvudman: kommun

Driftsform: privat

Startår: 1982

Verksamhetsbeskrivning

 

Hospice Helhetsvården Bräcke startade 1982, som Sveriges första  hospice. Den drivs av Stiftelsen Bräcke Diakoni  som är en idéburen organisation och arbetar för visionen om ett medmänskligare samhälle.

Den palliativa vårdfilosofin ligger som värdegrund och förankras praktiskt genom den personcentrerade modellen  ”de 6 S:n”. Vården samskapas  med hjälp av den sjuka personens  självbild, självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang och strategier.

De flesta gästerna har Vård i livets slutskede, men det är också möjligt att komma en kortare tid för symtomlindring. Personer från Göteborgs Kommun skickar ansökan samt läkarintyg till samordnarna på Hospice Göteborg, se information på Göteborgs stads hemsida. Personer från andra kommuner skickar ansökan, läkarintyg samt intyg om beviljat bistånd från kommunen direkt till Bräcke hospice (https://www.brackediakoni.se/hospice/ansok-till-hospice)

Läkarna tillhör Palliativa sektionen på Sahlgrenska och är alltså samma grupp som även ansvarar för ASIH och de andra hospicen i Göteborg.
Övriga teammedlemmar är anställda direkt på enheten. Sjuksköterskor är på plats dygnet runt tillsammans med undersköterskor, övriga personalkategorier har särskilda tider de är där.
 

 

 

 

 

Vårdpersonalen består av fast personal på ca 25  personer . Vi har läkare från ASIH dygnet runt. Dessa har medicinskt ansvar  för ASIH patienterna och patienterna på hospice.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Pat. söker själv tillsammans med ett läkarutlåtande.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 2
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Läkarorganisation ASIH
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: städerska

Senast uppdaterad: 10 december, 2018