Palliativguiden

SABH – Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, Karolinska

Kontaktuppgifter

Q9:02, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Kommun: Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Alla Stockholms barnsjukhus vårdenheter använder sig av SABH

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 0851777097

Fax: 0851776811

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, SABH, är en dygnet runt-verksamhet som vårdar barn och ungdomar från barnsjukhusets alla avdelningar, exempelvis för tidigt födda, barn med infektioner, missbildningar, cancer eller olika kirurgiska åkommor.

Det palliativa teamet är en del av SABH som bedriver vård i livets slutskede för de barn och familjer som önskar vara hemma. Vårdformen bygger på ett nära samarbete med sjukhusets högspecialiserade vård och kräver multiprofessionella vårdteam med lång erfarenhet från barnsjukvårdens olika områden. I teamen ingår såväl läkare som sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor. Tillgång finns också till sjukhusets olika hälsoprofessioner. Patienterna har även tillgång till certifierad terapihund, sjukhusclowner, Pysselbyråns resurser, musik- och lekterapi, precis som patienterna som vårdas på sedvanlig vårdavdelning.

Vårdformen innebär att barn som normalt skulle kräva sjukhusvård kan förkorta sjukhusvistelsen och få fortsatt vård i hemmet. De mobila vårdteamen inom SABH finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Totalt finns möjlighet att vårda 20 - 25 patienter samtidigt. platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Intagningsförfarande: Remiss från Barnklinik
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Ja
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Logoped, Psykolog, Lekterapeut, Sjukhusclowner, Terapihund, Pysselbyrå, Musikterapeut

Senast uppdaterad: 11 januari, 2016