Palliativguiden

Närvårdskliniken Linköping

Kontaktuppgifter

Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kommun: Åtvidaberg, Kinda, Linköping, Ydre

Enheter som ingår i verksamheten Sektion LAH: Avdelning 96 (palliativ slutenvård) LAH Linköping (specialiserad palliativ hemsjukvård) LAH Åtvidaberg (specialiserad palliativ hemsjukvård) LAH Kinda (specialiserad palliativ hemsjukvård) Sektion Närvård: Vårdcoach, Dagvårdsmottagning, Mobil Närvård (specialistvård i hemmet) Korttids Linköping (läkarinsatser på kommunala korttidsboenden)

Län/Region: Östergötlands län

Telefon: 010-1034081

Fax: 010-1034701

Webbplats: www.regionostergotland.se

Kontaktperson: Eva Åstradsson

Verksamhetschef: Anna Lundqvist

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1962

Verksamhetsbeskrivning

Närvårdskliniken är en del av Närsjukvården i Centrala Östergötland.

Inom Närvårdskliniken ryms två sektioner: Sektion LAH och Sektion Närvård.

Sektion LAH ansvarar för att människor i centrala Östergötland erbjuds en god palliativ vård utifrån var och ens unika behov, dels genom att bedriva specialiserad hemsjukvård och specialiserad palliativ slutenvård, men också genom att utgöra stöd för andra vårdgivare i den palliativa vårdprocessen.

Inom Sektion Närvård finns Dagvårdsmottagning, Vårdcoach, Mobil Närvård och Korttids Linköping.

Dagsjukvårdsmottagningen är en sjuksköterskebemannad enhet som har i uppdrag att avlasta specialistmottagningar/avdelningar, akutmottagningar och primärvård.

Vårdcoacherna finns som stöd för patienter som lever med kronisk sjukdom och har ett omfattande vårdbehov.

Mobil Närvård arbetar med specialistvård i hemmet, på uppdrag av Universitetssjukhusets slutenvårdskliniker.

Korttids Linköping erbjuder läkarinsatser till patienter som vistas på kommunalt korttidsboende i Linköping.

Vi jobbar aktivt utifrån vår vision och verksamhetsidé:
Vi möter dig där du är!

Verksamheten består av knappt 100 medarbetare: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och vårdadministratörer.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 6+1 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 120, Inget maxtak platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Slutenvård, primärvård och kommunens hemsjukvård
 • Annan form av palliativ vård: Ja

 • 40 platser
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 8
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 8
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterskeutbildning i palliativ vård

Annan personal: Vårdadministratörer

Senast uppdaterad: 26 april, 2023