Palliativguiden

LAH Linköping

Kontaktuppgifter

Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kommun: Linköping

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning 96 (palliativ slutenvård), palliativ-lah och akut-lah (hemsjukvård)

Län/Region: Östergötlands län

Telefon: 010-1034081

Fax: 010-1034701

Webbplats: https://lisa.lio.se/templates/PageWithColumn.aspx?id=44013

Kontaktperson: Niclas Hilding

Verksamhetschef: Niclas Hilding

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1962

Verksamhetsbeskrivning

LAH Linköping vårdar patienter med behov av specialiserad palliativ slutenvård, palliativ hemsjukvård och specialiserad hemsjukvård med olika diagnoser.
Verksamheten består av drygt 60 medarbetare, läkare, sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor, kurator och vårdadministratörer.
Vi jobbar aktivt utifrån vår vision och verksamhetsidé:

Vi möter dig där du är!

LAH Linköping strävar efter att skapa en trygg och säker sjukvård i hemmet som alternativ till vård på sjukhus.

LAH Avd 96 erbjuder palliativ slutenvård av högsta kvalitet för de som har behov av specialiserad sådan vård

LAH Linköping erbjuder en palliativ vård som svarar mot varje människas unika behov.

LAH Linköping medverkar till en processorienterad vård genom aktivt deltagande i cancervårdprocessen och akutvårdprocessen

LAH Linköping medverkar genom konsultstöd till utveckling av den palliativa vården på sjukhuset och i den kommunala

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Nej
 • Slutenvård: Ja , 6 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 100, Inget maxtak platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Slutenvård, primärvård och kommunens hemsjukvård
 • Annan form av palliativ vård: Ja

 • 40 platser
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Undersköterskeutbildning i palliativ vård

Annan personal: Vårdadministratörer

Senast uppdaterad: 28 december, 2014