Palliativguiden

Palliativt rådgivningsteam

Kontaktuppgifter

Thulegatan 29
98128 Kiruna

Kommun: Kiruna

Län/Region: Norrbottens län

Kontaktperson: Susanne Espling Mathilda Åström

Verksamhetschef: -

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Verksamhetsbeskrivning

Palliativt rådgivningsteam (PRT) ger råd och stöd till de som vårdar personer med palliativ sjukdom, i hemmet, sluten vård och kommunal verksamhet.

Råd kan även ges direkt till den enskilde vårdtagaren.

PRT medverkar i palliativa ronder och vårdplaneringar samt gör hembesök i samråd med ansvarig vårdgivare.
Patienter som handläggs av rådgivningsteamet har alltid en annan ansvarig vårdgivare, PRT har inget eget patientansvar.

PRT arbetar utifrån nationella och regionala vårdprogram baserade på evidens och beprövad erfarenhet.
PRT kan kontaktas via telefon eller för personligt  möte, vid inskrivning /övertag skickas en remiss där patienten har en palliativ diagnos.

PRT är tillgänglig dagtid.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande:
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 20 november, 2019