Palliativguiden

Capio Palliativ vård Dalen

Kontaktuppgifter

Åstorpsringen 6
121 87 Enskededalen

Kommun: Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Specialiserad palliativ slutenvård, Avancerad sjukvård i hemmet - ASIH

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-68433815

Webbplats: capio.se/hitta-mottagning/specialistvard/palliativ-vard/palliativ-slutenvard-dalen/

Kontaktperson: Pernilla Carlberg, Enhetschef

Verksamhetschef: Ann-Sofie Stjernfeldt

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 1993

Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Specialiserad palliativ slutenvård och Avancerad sjukvård i hemmet. Vi är en del i Capio Geriatrik Dalen. I verksamheten ingår även Avancerad sjukvård i hemmet – ASIH. Capio Palliativ vård Dalen är specialiserade på att ge vård till patienter med komplexa palliativa tillstånd.

Vår målgrupp är: Patienter med komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota och har på grund av sjukdomen en begränsad återstående livstid och är i behov av komplex symtomlindrande medicinsk vård och omvårdnad dygnet runt eller behöver palliativ, det vill säga lindrande vård, som bara kan tillgodoses om du är inlagd på sjukhus.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 14 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 220 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 6
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 2
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: psykolog,

Senast uppdaterad: 13 september, 2023