Palliativguiden

Palliativa Konsultteamet – Verksamhetsområde: Blod och tumörsjukdomar, Palliativt centrum

Kontaktuppgifter

Genetikvägen 1
75651 Uppsala

Kommun: Uppsala

Län/Region: Uppsala län

Telefon: 018-611 72 21, 018-611 72 30, 018 - 6170303

Fax: 018-109925

Webbplats: www.lul.se

Kontaktperson: Eva Ljungman

Verksamhetschef: Peter Asplund

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa konsultteamet är en stödjande resurs i allmän palliativ vård för vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor och övriga professioner) inom hela vårdkedjan, i Uppsala län, som ansvarar för patienter i palliativ fas, oberoende av sjukdom och ålder.

Vi kan erbjuda viss utbildningsinsats, stöd- och reflektionssamtal. Samt konsultativt stöd i direkta patientärenden, till exempel medicinering, etiska ställningstaganden, närståendefrågor, vårdnivåbedömning. Telefonrådgivning.

Teamet består av läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ vård.

Inget remisstvång. Kontakt kan tas via telefon, fax eller elektronisk remiss.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: alla
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Vi har ingen intagning eller några platser
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 februari, 2019