Palliativguiden

Palliativt team Södra Älvsborgs sjukhus

Kontaktuppgifter

Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

Kommun: Borås

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt team och Palliativvårdsavdelning

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 033-6164775

Fax: 033-6164850

Webbplats: https://www.vgregion.se/sv/sas/Kliniker/Kvinnoklinik/Palliativ-enhet/

Kontaktperson: Malin Bark

Verksamhetschef: Karin Scharl

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Vi vårdar patienter i palliativt skede, med behov av specialiserad palliativ vård, oavsett diagnos och ålder. Teamet arbetar tvärprofessionellt och följer patienten i olika boende- och vårdformer. Nära samarbete med kommunen möjliggör en form av avancerad hemsjukvård. Vården bygger på de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation. I teamets arbete ingår hembesök, konsultverksamhet/rådgivning, och utbildning till personal inom kommun, primärvård och slutenvård. Den Palliativa avdelningen är i första hand en åtgärdsavdelning som tar emot patienter med öppen retur. Sjuksköterska på avdelningen har under jourtid även en rådgivande funktion gentemot patient, närstående samt personal inom den kommunala vården. På avdelningen finns också möjlighet till viss dagvård i form av ex. buktappning och blodtransfusion, detta  kan även utföras i hemmet.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 9 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 90 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhus kommun och primärvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 4
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 januari, 2019