Palliativguiden

Palliativa teamet Falun

Kontaktuppgifter

Falu Lasarett, plan 5
791 82 Falun

Kommun: Falun

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Falun

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 023-49 16 61

Fax: 023-49 16 65

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Ann-Christin Hedberg

Verksamhetschef: Annette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker  Falu kommun.

Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Sjuksköterskebemanning dygnet runt.  Två läkare anställda varav en läkare delar sin tjänstgöringstid mellan det Palliativa teamet och klinikens Palliativa vårdavdelning. Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar 50 % vardera. Kurator arbetar 20 % i teamet. Diakon på konsultbasis. Tillgång till dietist vid behov. Läkarna inom kliniken ingår i en beredskapslinje obekväm arbetstid.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Teamet har ca 90-100 patienter anslutna per år. platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 20 juli, 2023