Palliativguiden

Palliativ verksamhet Gällivare sjukhus

Kontaktuppgifter

Källgatan 14
982 82 Gällivare

Kommun: Gällivare

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa Rådgivningsteamet - PRT samt PAVA avd 9

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0970-191 58 PRT. 0970-196 58 PAVA

Fax: 0970-191 17

Webbplats: https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Verksamhetsomraden/Palliativ-vard-i-Norrbotten/Palliativt-radgivningsteam---PRT-Gallivare/

Kontaktperson: Susanne Espling

Verksamhetschef: Torbjörn Espling

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2010/2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa rådgivningsteamet – PRT består av 2 sjuksköterskor och 1 läkare med arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist och präst kopplade till teamet. PRT arbetar på konsultbas dagtid och ger råd, stöd, handledning och utbildning till personal som vårdar patienter i palliativt skede, oavsett om de vårdas inom hemsjukvård, kommunalt boende eller sluten vård. PRT ger även råd och stöd till den enskilde patienten och till närstående. En annan viktig uppgift är samordning och utveckling, såväl lokalt som i länet. Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd. Det medicinska och omvårdnadsmässiga ansvaret kvarstår hos hemsjukvård, primärvård eller slutenvård med stöd av PRT.

PAVA avd 9 består av 4 slutenvårdsplatser på internmedicinsk avdelning. Verksamheten riktar sig till patienter över 18 år i behov av specialiserad palliativ vård, oavsett sjukdomsdiagnos. Trygghetsplats med direktintag till avdelningen erbjuds för PRT-anslutna patienter. Platserna på PAVA är avsedda för kortare vistelser där sjukhusvård bedöms nödvändigt för att nå god symtomlindring.

Upptagningsområde är Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommuner.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 4 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Hemsjukvård, kommunala boendeformer, slutenvård, primärvård, privata vårdgivare
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss till PRT eller akut inläggning
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 20 november, 2019