Palliativguiden

Palliativa rådgivningsteamet

Kontaktuppgifter

Sjukhusvägen 10 Sunderby sjukhus
971 8o Luleå

Kommun: Luleå

Enheter som ingår i verksamheten Luleå och Bodens kommun

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0920-283715

Webbplats: www.nll.se

Kontaktperson: Charlotta Qvist och Elin Larsson

Verksamhetschef: Peter Johansson

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa rådgivningsteamet arbetar som  specialistkonsulter  inom palliativ vård.

Teamet finns tillgängligt dagtid för att ge råd och stöd till personal och närstående som vårdar svårt sjuka i hemmet eller på sjukhus. Råd och stöd ges även till den enskilde patienten.

Teamet är en länk mellan slutenvården, särskilt boende, hemmet och PV.

Teamet bistår även med utbildning till personal som arbetar med palliativ vård.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: slutenvård, PV, hemsjukvård, särskilt boende, privatvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss eller via telefonsamtal
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 20 april, 2022