Palliativguiden

Palliativa enheten – vårdavdelning, Västerås

Kontaktuppgifter

Adelsögatan 47
721 89 Västerås

Kommun: Västerås

Län/Region: Västmanlands län

Telefon: 021-176096

Fax: 021-176079

Webbplats: www.regionvastmanland.se

Kontaktperson: Margareta Busk

Verksamhetschef: Andreas Ranhem

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1995

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa enheten är en slutenvårdsavdelning i Västerås med 10 vårdplatser för specialiserad palliativ vård. En vårdplats är öronmärkt för akut inläggning från AH-teamet i Västerås.
Till Palliativa enheten kan patienter remitteras från hela Västmanland. Här vårdas vuxna patienter (från 18 års ålder) med behov av inneliggande specialiserad palliativ vård oberoende av diagnos.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Läkarremiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4 samt 2 ST-läkare i palliativ medicin
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Extern jourlinje
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 28 februari, 2023