Palliativguiden

SSIH vuxna Västernorrland

Kontaktuppgifter

Södra vägen 3-5
87100 Härnösand

Kommun: Härnösand

Enheter som ingår i verksamheten SSIH vuxna Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik

Län/Region: Västernorrlands län

Telefon: 070-2703877

Webbplats: www.lvn.se/For-vardgivare/SSIH/

Kontaktperson: Margareta Eurenius

Verksamhetschef: Monasofi Wallinder t.f

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2014

Verksamhetsbeskrivning

SSIH är en alternativ vårdform för patienter som annars skulle behöva sjukhusvård. Genom tillgänglighet och kontinuitet arbetar vi för att skapa trygghet så att vården hemma skall fungera bra

SSIH är en länsövergripande organisation tillhörande vårdområde medicin som består av två läkare och 14 distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor fördelade på länets kommuner.
Vi har även en administratör/medicinsk sekreterare.

SSIH har för närvarande även en läkare som bygger på sin specialistutbildning med tillägg i palliativ medicin. Vi har även en läkare där tilläggsspecialitet i palliativ medicin planeras i höst.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ca. 80. Vi har inte något tak för antalet anslutna utan antalet remisser och vårdtyngden avgör tillsammans med möjligheten till samverkan antalet platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Samtliga verksamheter
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Administratör

Senast uppdaterad: 20 maj, 2019