Palliativguiden

Palliativ medicin Västernorrland

Kontaktuppgifter

Södra vägen 3-5
87100 Härnösand

Kommun: Ånge, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall, Timrå

Enheter som ingår i verksamheten Palliativ medicin; Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik

Län/Region: Västernorrlands län

Telefon: 070-2703877

Webbplats: https://www.rvn.se/sv/for-vardgivare/palliativ-medicin/

Kontaktperson: Margareta Eurenius

Verksamhetschef: Annelie Fahlén

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2014

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ medicin är en vårdform för patienter i hemsjukvård, med specialiserade palliativa vårdbehov. Genom tillgänglighet och kontinuitet arbetar vi för att skapa trygghet så att vården hemma skall fungera bra

Palliativ medicin är en länsövergripande organisation tillhörande vårdområde Somatik/Onkologen och som består av 3 läkare och 14 distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor fördelade på länets kommuner.
Vi har även en administratör/medicinsk sekreterare.

Palliativ medicin har en läkare som har specialistutbildning i palliativ medicin. Vi har även två läkare som gör sin ST/tilläggsspecialitet i palliativ medicin hos oss. Rekrytering av ytterligare läkare pågår.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Vi har inte något tak för antalet anslutna patienter utan antalet remisser och vårdtyngden avgör platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Inom ramen för palliativ medicin finns vi som rådgivande.
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Administratör

Senast uppdaterad: 3 juni, 2022