Palliativguiden

Palliativa teamet Ludvika/Smedjebacken

Kontaktuppgifter

Ludvika lasarett
771 81 Ludvika

Kommun: Ludvika, Smedjebacken

Enheter som ingår i verksamheten Paliativa teamet Ludvika/Smedjebacken

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0240 – 495040

Fax: 0240-49 51 86

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Karl-Henrik Eriksson

Verksamhetschef: Anette Masgard

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Ludvika och Smedjebackens kommuner. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Bemannad med sjuksköterskor dygnet runt.  Tre läkare anställda vilka arbetar över två Palliativa team. Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 50 % vardera. Kurator 1 dag/vecka. Tillgång till dietist och diakon vid behov. Läkarna inom kliniken ingår i en beredskapslinje obekväm arbetstid.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 85-90 inskrivna patienter per år. Inget maxantal för inskrivna. platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommunala boenden samt övrig landstingsverksamhet och utomlänspatienter
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: juni 2016 = 1 ssk
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 21 maj, 2021