Palliativguiden

Avdelningen för Medicin Rehab Stroke

Kontaktuppgifter

Box 805
981 31 Kiruna

Kommun: Kiruna

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0980-733 32

Webbplats: www.norrbotten.se

Kontaktperson: Mona Snällfot Rantakyrö

Verksamhetschef: Lena Niemi

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Internmedicinsk avdelning med 24 vårdplatser varav 4 palliativa vårdplatser

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 4 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Medicinavdelning, Dagbehandling, Hälsocentraler, Kommunal hemsjukvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss och akutintag
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Akutmottagning, IVA
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 19 november, 2019