Information om Palliativguiden

Palliativguiden – är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård
Registrets mål är att samtliga specialiserade palliativa verksamheter i landet ska finnas med för att ge en helhetsbild av var och i vilka vårdformer som specialiserad palliativ vård bedrivs. Informationen är avsedd  för patienter, närstående och allmänheten samt för vårdprofessionen, tjänstemän och politiker.

 

Vilka verksamheter finns i Palliativguiden?
Verksamheter som finns med i registret har en uttalad målsättning att bedriva palliativ vård, exempelvis enligt WHO:s definition. Palliativ vård är ett vidsträckt begrepp och innebär att vården bedrivs av kompetent personal i en ändamålsenlig organisation oftast med ett definierat uppdrag att bedriva palliativ vård.

 

Uppdatering av Palliativguiden och ansvar för innehållet

Det är respektive verksamhet som ansvarar för innehållet för verksamhetens information.

En sammanställning av aktuell information i Palliativguiden har presenterats i en artikel i tidskriften Palliativ Vård under 2016. En ny sammanställning specifikt med avseende på specialistkompetens kommer att presenteras i tidskriften under 2017.

För att uppdatera i de tidigare verksamheterna eller för att registrera nya specialiserade verksamheter:
Hör av dig till palliativguiden@nrpv.se med frågor eller  för  nya inloggningsuppgifter.

 

De första beskrivande sidorna av den tryckta Palliativguiden 2008 Sid 1-14 och  Palliativguiden 2010 sid 1-18 kan laddas ner som PDF-fil genom att klicka på länkarna .