Palliativguiden

Palliativ medicin Umeå

Kontaktuppgifter

Norrlands universitetssjukhus, by 29
901 85 Umeå

Kommun: Umeå

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa hemsjukvårdsteamet och Palliativa konsultteamet, Umeå. Palliativa konsultteamet, Lycksele

Län/Region: Västerbottens län

Telefon: 090-7858905. Palliativa konsultteamet Lycksele telnr. 0950-39104

Fax: 090-774817

Webbplats: www.regionvasterbotten.se

Kontaktperson: Henrik Ångström

Verksamhetschef: Maria Liljeholm

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

 

Palliativ medicin Umeå

Vi erbjuder svårt sjuka patienter och deras närstående ett alternativ till vård på sjukhus eller täta besök på mottagningar och hälsocentraler. Vi vårdar patienter med obotlig sjukdom och komplexa symtom, eller komplex livssituation, oavsett diagnos och ålder. Vi erbjuder symtomlindring i ett brett perspektiv, där fysiska, psykiska, andliga och existentiella symtom beaktas. Palliativa hemsjukvårdsteamet arbetar i team med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Vården bedrivs i huvudsak i patientens eget hem.

Palliativ medicin Västerbotten bedriver verksamhet i Skellefteå, Lycksele och Umeå.

Palliativa konsultteamet (PKT)

 • Fungerar som en stödjande resurs till all vårdpersonal inom hela vårdkedjan som ansvarar för palliativ vård, oavsett patientens boendeform, diagnos, ålder eller bostadsort.
 • Kan ge stöd och vårdinsatser direkt till patienter och närstående.
 • Kan erbjuda utbildning i palliativ vård till andra vårdgivare, universitet, skolor och allmänheten

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ej specificerat, ofta 45-60 patienter inskrivna platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Alla verksamheter inom landsting och kommun
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 5
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 3
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 16 oktober, 2023