Palliativguiden

ASIH Väster

Kontaktuppgifter

F O Petersons gata 9
421 31 Göteborg

Kommun: Göteborg

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-3660500

Fax: 031-3660505

Webbplats: goteborg.se

Kontaktperson: Belinda Rosengren

Verksamhetschef: Mona Månsson

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Verksamhetsbeskrivning

ASIH Väster ger lindrande och avancerad sjukvård i hemmet när sjukdom inte längre kan botas, till kurativt behandlade patienter med avancerat sjukvårdsbehov, vård i livets slutskede och stöd till anhöriga. I vården ingår specifik omvårdnad, medicinsk behandling, sjukgymnastik, arbetsterapi och kuratorstöd. ASIH vänder sig till patienter boende i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg och omfattar både vuxna och barn. Utförandet kännetecknas av lindring av symtom för att kunna fokusera på det friska hos patienten, utgår från varje individs förmåga och stimulerar till delaktighet, självständighet och meningsfullhet. Enheten samarbetar med hemtjänst, länssjukvård och primärvård. Verksamheten planeras och genomförs utifrån politikernas uppdrag.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 12 februari, 2021