Palliativguiden

Palliativa Enheten Alingsås lasarett

Kontaktuppgifter

S. Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Kommun: Alingsås

Enheter som ingår i verksamheten Den palliativa enheten består av palliativa teamet samt en avdelning med 5 platser för slutenvård, avd 3

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0322-22 66 96, 0322-22 67 89, 0322-22 60 88

Fax: 0322-22 70 40

Kontaktperson: Helen Söderström

Verksamhetschef: Joakim Samuelsson

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet har ansvar för patienter som vistas i egna hemmet samt på boenden. Vi samarbetar nära med hemsjukvård i upptagsområdet Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga.
För patienter anslutna till palliativa teamet finns fem platser tillgängliga för specialiserad palliativ vård förlagd på kirurgavdelning 6 på sjukhuset dit vi har öppen retur för alla anslutna till teamet om inte speciella skäl föreligger.

I huvudsak är kirurgisk cancer den diagnosgrupp som dominerar och sedan patienter med medicinsk cancer.  Ålderskriterier är från 18 år och äldre.

Årligen får vi ca 150-200 remisser. Vi har ca 50-70 patienter inskrivna i pågående skede. De följs systematiskt i hemmet med vid behov hembesök, akuta såväl som planerade och på avdelning med symtomskattningsinstrumentet ESAS, i grunden 1 gång per vecka och vid behov tätare. Två läkare arbetar dagtid, på teamet respektive avdelning samt 3 sjuksköterskor.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 5 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Medinklinik, kirurgklinik samt primärvården
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Ja
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal:

Senast uppdaterad: 28 september, 2023