Palliativguiden

Palliativa Enheten Alingsås lasarett

Kontaktuppgifter

S. Ringgatan 30
441 83 Alingsås

Kommun: Alingsås

Enheter som ingår i verksamheten Den palliativa enheten består av palliativa teamet samt en avdelning med 5 platser för slutenvård, avd 3

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0322-22 66 96

Fax: 0322-22 70 40

Kontaktperson: Agneta Lindberg

Verksamhetschef: Susanne Liden

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet har ansvar för patienter som vistas i egna hemmet samt på boenden. Vi samarbetar nära med hemsjukvård i upptagsområdet Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga.
För patienter anslutna till palliativa teamet finns fem platser tillgängliga för specialiserad palliativ vård förlagd på kirurgavdelningen på sjukhuset dit vi har öppen retur för alla anslutna till teamet om inte speciella skäl föreligger.

I huvudsak är kirurgisk cancer den diagnosgrupp som dominerar och sedan patienter med medicinsk cancer.  Ålderskriterier är från 18 år och äldre.

Årligen får vi ca 150-170 nya remisser. Mellan 30-50 patienter är inskrivna i pågående skede. De följs systematiskt i hemmet med vid behov hembesök, akuta såväl som planerade och på avdelning med symtomskattningsinstrumentet ESAS, i grunden 1 gång per vecka och vid behov tätare. Två läkare arbetar dagtid, på teamet respektive avdelning samt 2-3 sjuksköterskor.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 5 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Medinklinik, kirurgklinik samt primärvården
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Ja
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal:

Senast uppdaterad: 23 maj, 2022