Palliativguiden

Hospice Gabriel

Kontaktuppgifter

Mellbygatan 11-15
531 85 Lidköping

Kommun: Lidköping

Enheter som ingår i verksamheten Hospice Gabriel, specialiserad palliativ vård samt Palliativa Teamet i Lidköping

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0510-855 01

Fax: 0510-855 20

Webbplats: www.hospicegabriel.org

Kontaktperson: Pia Gustafsson

Verksamhetschef: Pia Gustafsson

Huvudman: landsting

Driftsform:

Startår: 1994

Verksamhetsbeskrivning

Hospice Gabriel startades i augusti 1994 på sjukhusområdet i Lidköping. Huvudman är Stiftelsen Gabriel, med egen styrelse. Stiftelsens ändamål är att erbjuda specialiserad palliativ vård på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs. Vården drivs utan vinstintresse.

Hospice har 8 vårdplatser och erbjuder lindrande vård vid sjukdomsförlopp då ingen botande vård är aktuell. Hospice Gabriel erbjuder även vård i tidigt palliativt skede för personer i behov av tillfällig vård, för hjälp med symtomlindring. Ansvarig läkare skriver en remiss och gästen gör själv en egenansökan om att få komma till Hospice Gabriel. Ansvarig läkare kan också skriva remiss för hjälp med symtomlindring. Personalen består av 25 fast anställda medarbetare,  läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ekonomipersonal . I teamet ingår även kurator och präst. Vid behov konsulteras annan specialist, t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist. På Hospice Gabriel betraktas den sjuke som gäst och det finns även plats för närstående.

Hospice Gabriel bedriver dagvård i form av massage/taktil stimulering. Specialutbildad undersköterska kan på remiss ta emot personer i behov av taktil massage för en serie på 10 behandlingar till en kostnad av 100 kr för varje behandling.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Landstings- och kommunala verksamheter
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Utbildning och rådgivning till kommunal- och landstingsverksamhet.
 • Intagningsförfarande: Egen ansökan eller remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan undersköterskor

Annan personal: ekonom, husmor och en allt i allo

Senast uppdaterad: 22 mars, 2024