Länkar & publikationer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede – Sammanfattning med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Palliativ vård i livets slutskede – Målnivåer för indikatorer