Palliativguiden

Capio ASIH Dalen

Kontaktuppgifter


Kommun: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Solna, Stockholm, Tyresö

Län/Region: Stockholms län

Webbplats: capio.se/hitta-mottagning/specialistvard/asih/asih-dalen/

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Avancerad sjukvård i hemmet. Vi är en del i Capio Geriatrik Dalen. I verksamheten ingår även Specialiserad palliativ slutenvård. Capio ASIH Dalen är specialiserade på att ge vård till patienter med komplexa palliativa tillstånd.

Vår målgrupp är: Patienter med komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota och har på grund av sjukdomen en begränsad återstående livstid och är i behov av komplex symtomlindrande medicinsk vård och omvårdnad dygnet runt som annars skulle krävt inneliggande sjukhus vård.

Vi är verksamma i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Solna, Stockholm och Tyresö

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 220 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 6
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 2
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: psykolog

Senast uppdaterad: 21 september, 2023