Palliativguiden

Palliativa enheten i NU-sjukvården

Kontaktuppgifter

Fjällvägen 9 Uddevalla sjukhus, avd 14
451 80 Uddevalla

Kommun: Uddevalla

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 010-435 01 40

Fax: 010-435 70 14

Webbplats: https://www.nusjukvarden.se/vgrtemplates/Page____12149.aspx

Kontaktperson: Ellinor Carlsson

Verksamhetschef: Maria Wiksten Eriksson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1996

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa enheten i NU-sjukvården har ett upptagningsområde på ca 280 000 invånare i 15 kommuner. Vi bedriver specialiserad palliativ vård och är ett kunskapscentrum i vårt område.

Vår verksamhet bedrivs på:

 • En palliativ vårdavdelning, avd. 14
 • Mobilt team som ansvarar för patient och deras läkemedel, i tätt samarbete med hemsjukvård i respektive kommun.
 • Mottagning och dagpatienter
 • Konsultteam med regelbundna besök på alla vårdavdelningar på de två sjukhusen i Trollhättan/NÄL och Uddevalla sjukhus. Konsulttelefon till läkare och sjuksköterska dagtid och dygnet runt till sjuksköterska på vårdavdelning för rådgivning, gäller även för kommun och primärvård.

Vi tar emot patienter efter läkarremiss som bedöms ha behov av specialiserad palliativ vård och arbetar multiprofessionellt. Vårdavdelningen är en åtgärdsavdelning med inriktning på symtomlindring. Den palliativa kontaktsjuksköterskan har en fortlöpande kontakt med patienten och närstående, oftast via telefon och besök/mottagningsbesök planeras utifrån behov.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 16 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: kommun, primärvård och slutenvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Kopplad till Kirurgkliniken
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 31 maj, 2022