Palliativguiden

Palliativa enheten i NU-sjukvården

Kontaktuppgifter

Fjällvägen 9 Uddevalla sjukhus, avd 14
451 80 Uddevalla

Kommun: Uddevalla

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 010-435 01 40

Fax: 010-435 70 14

Webbplats: http://www.nusjukvarden.se/vgrtemplates/Page____12149.aspx

Kontaktperson: Liselott Osberg Ferm

Verksamhetschef: Maria Wiksten Eriksson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1996

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa enheten i NU-sjukvården, med 280 000 invånare i 15 kommuner, består av ett råd-och stödteam samt en vårdavdelning. Vårdavdelningen har 17 vårdplatser med möjlighet till två dagvård- överbeläggningsplatser. Vi tar emot patienter med behov av specialiserad palliativ vård. Avdelningen är en åtgärdsavdelning med inriktning på  symtomlindring, så att patienten kan återgå till hemkommunen. En kontaktsjuksköterska håller fortlöpande kontakt med patient och närstående via hembesök, mottagningsbesök och telefonsamtal utifrån behov. I enhetens uppdrag ingår även utbildning till personal inom kommunal, primärvård och slutenvård.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 17+2 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: kommun, primärvård och slutenvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Kirurgkliniken
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal:

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014