Palliativguiden

Aleris ASIH Nynäshamn

Kontaktuppgifter

Lövlundsvägen 3
149 30 Nynäshamn

Kommun: Nynäshamn

Enheter som ingår i verksamheten Aleris Närsjukvård, bedriver avancerad sjukvård i hemmet ASIH, i följande team: Aleris ASIH Tyresö, Aleris ASIH Haninge Västra, Aleris ASIH Haninge Östra, Aleris ASIH Nynäshamn, Aleris ASIH Huddinge, Aleris ASIH Botkyrka, Aleris ASIH Södertälje, Aleris ASIH Söderort, Aleris ASIH Värmdö, Aleris ASIH Lidingö, Aleris ASIH Sollentuna, Aleris ASIH Täby, Aleris ASIH Västerort, Aleris ASIH Järfälla, Aleris ASIH Väsby samt slutenvård genom våra palliativa avdelningar i Handen och på Lidingö

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-50210801

Fax: 08-52010806

Webbplats: www.aleris.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 2009

Verksamhetsbeskrivning

Aleris Närsjukvård erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personcentrerad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Region Stockholm.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6 S:en” skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i slutenvård eller i hemmet med ASIH. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till närstående ser vi som en viktig del av vården.

ASIH-teamet finns centralt beläget i Nynäshamn, nära patienterna, för att kunna erbjuda både tillgänglighet och trygghet. ASIH tar emot patienter med t.ex. cancer, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är överhängande.  Målet är personcentrerad vård med trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. Vi bedriver ett nära samarbete med vårdgrannar för att vårdövergångar ska ske patientsäkert och i samverkan.

Vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning i Handen har 24 platser i enkelrum med personlig inredning, ett utökat utbud av tv-kanaler och med möjlighet för närstående att övernatta. Personalen arbetar efter patientnärmre vård har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider. Vuxna patienter över 18 år, är välkomna till avdelningen från hela länet efter patientens fria vårdval. Stor vikt läggs vid att göra vårdtiden värdig med fokus på att möta personen med sina individuella önskemål och behov.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är även certifierad i HBTQ. Det innebär att ett systematiskt och ständigt aktivt arbete med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete pågår genom olika lokala vårdprogram och uppdrag.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 24 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 50 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Samordnare, övrig administrativ personal inom verksamheten

Senast uppdaterad: 21 september, 2023