Palliativguiden

Avd 2/SSIH

Kontaktuppgifter

Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping

Kommun: Nyköping

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning 2, SSIH

Län/Region: Södermanlands län

Telefon: 0155-24 74 96

Fax: 0155-24 77 55

Kontaktperson: Ylva Malm Regemar

Verksamhetschef: Kerstin Vestergren

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1999

Verksamhetsbeskrivning

Enheten är en del av geriatriska rehabiliteringskliniken på Nyköpings lasarett.

Avdelning 2 den palliativa vårdavdelningen är för närvarande stängd.

SSIH: Specialiserad sjukvård i hemmet har 30 platser.

Mobil verksamhet är under utveckling

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , Anslutna SSIHpatienter får slutenvård på geriatrisk avdelning 0 egna platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 30 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Olika, beroende på besvär
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014