Palliativguiden

Palliativa teamet Västerdalarna

Kontaktuppgifter

Moravägen 14
782 22 Malung

Kommun: Malung, Vansbro

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Västerdalarna

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0250 – 493738

Fax: 0280 10515

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Linda Hjalmarsson

Verksamhetschef: Anette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2013

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Vansbro Malung och Sälens kommuner. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Teamet i Västerdalarna är bemannad med 5 sjuksköterskor måndag till fredag 7.30 – 21.45 ,samt 7.30 – 16 lördag – söndag. Övrig tid samverkar teamet med hemsjukvård och ambulans, vilka bistår patienterna vid akuta behov. Teamets läkare finns tillgänglig för besök dagtid måndag till fredag, men är tillgänglig via telefon dygnet runt i en beredskapslinje med två läkare från andra palliativa team i norra/västra dalarna. Kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 25% vardera.  Tillgång till dietist och diakon vid behov.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Läkarna som finns i norra och västra Dalarna samarbetar kring de patienter som är anslutna i teamen i området, det omfattar 7 kommuner.

Teamet har samarbetsforum, på verksamhets och chefsnivå, med kommunernas verksamheter för att det skall fungera optimalt runt patienten.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 20-25 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 30 november, 2021