Palliativguiden

Palliativa teamet Västerdalarna

Kontaktuppgifter

Moravägen 14
782 22 Malung

Kommun: Malung, Vansbro

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Västerdalarna

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0250 – 493738

Fax: 0280 10515

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Linda Hjalmarsson

Verksamhetschef: Anette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2013

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Vansbro Malung och Sälens kommuner. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Bemannad med  En läkare och 3 sjuksköterskor som arbetar dagtid mån.-fre. övrig tid ansvarar kommunernas  sjuksköterskor för teamets patienter, läkaren  ingår i en beredskapslinje obekväm arbetstid tillsammans med två läkare från andra team i norra västra Dalarna. Kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 25% vardera.  Tillgång till dietist och diakon vid behov.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Läkarna som finns i norra och västra Dalarna samarbetar kring de patienter som är anslutna i teamen i området, det omfattar 7 kommuner.

Teamet har samarbetsforum, på verksamhets och chefsnivå, med kommunernas verksamheter för att det skall fungera optimalt runt patienten.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 20-25 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 21 maj, 2021