Palliativguiden

ASIH Huddinge

Kontaktuppgifter

Nyängsvägen 3A
146 30 Tullinge

Kommun: Huddinge

Enheter som ingår i verksamheten Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver avancerad sjukvård i hemmet ASIH, i följande team: ASIH Tyresö, ASIH Haninge Västra, ASIH Haninge Östra, ASIH Nynäshamn, ASIH Tullinge, ASIH Södertälje, ASIH Lidingö, ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Järfälla, ASIH Väsby samt slutenvård genom våra palliativa avdelningar i Handen, Upplands-Väsby och på Lidingö.

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-6064063

Fax: 08-6064128

Webbplats: www.praktikertjanstnara.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: region

Driftsform: privat

Verksamhetsbeskrivning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personcentrerad specialiserad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård på uppdrag av Region Stockholm.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid personens behov genom att vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6Sn” skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i slutenvård eller i hemmet med ASIH. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till närstående ser vi som en viktig del av vården.

ASIH-teamet finns nära patienterna, för att kunna erbjuda både tillgänglighet och trygghet. För den som bor i Skogås eller Trångsund tillhör i stället Haninge Östra som finns ännu närmare geografiskt. ASIH tar emot patienter med t.ex. cancer, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är överhängande.  Målet är personcentrerad vård med trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. Vi bedriver ett nära samarbete med vårdgrannar för att vårdövergångar ska ske patientsäkert och i samverkan.

Vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning i Handen har 22 platser i enkelrum med personlig inredning, ett utökat utbud av tv-kanaler och med möjlighet för närstående att övernatta. Personalen arbetar efter patientnärmre vård har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider. Vuxna patienter över 18 år, är välkomna till avdelningen från hela länet efter patientens fria vårdval. Stor vikt läggs vid att göra vårdtiden värdig med fokus på att möta personen med sina individuella önskemål och behov.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är även certifierad i HBTQ. Det innebär att ett systematiskt och ständigt aktivt arbete med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete pågår genom olika lokala vårdprogram och uppdrag.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 22 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 43 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Ja, vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Samordnare, övrig administrativ personal inom verksamheten

Senast uppdaterad: 11 november, 2019