Palliativguiden

Medicinska specialistkliniken

Kontaktuppgifter

Lasarettsgatan 37
591 85 Motala

Kommun: Motala

Enheter som ingår i verksamheten Specialiserad hemsjukvård, palliativ slutenvård, medicinska vårdavdelningar

Län/Region: Östergötlands län

Telefon: 010-104 7887

Fax: 010-104 7447

Webbplats: www.regionostergotland.se/

Kontaktperson: Ing-Mari Wiström

Verksamhetschef: Julia Plath

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1976

Verksamhetsbeskrivning

Inom Medicinska specialistkliniken bedrivs specialiserad palliativ vård inom den specialiserade hemsjukvården (LAH), samt inom palliativ slutenvårdsavdelning.  Palliativ vård bedrivs även inom klinikens övriga vårdavdelningar. Samtliga enheter är anslutna till Svenska palliativregistret. Täckningsområdet för den specialiserade hemsjukvården är västra Östergötlands samtliga fem kommuner, Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun. Vården bedrivs såväl i hemmet men också på särskilt boende. Den största patientgruppen inom specialiserad hemsjukvård har tumörsjukdom, men även patienter med fortskridande avancerad hjärt-, lung- och neurologisk sjukdom är anslutna. Alla åldrar förekommer.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 6 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Cirka 80 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 14
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Vårdadministratör

Senast uppdaterad: 11 maj, 2024