Palliativguiden

Palliativa avdelningen, Falu lasarett

Kontaktuppgifter

Palliativ Vårdavdelning Lasarettet
791 82 Falun

Kommun: Falun

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa avdelningen

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 023-492794

Fax: 023-492750

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Ann-Christin Hedberg

Verksamhetschef: Annette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2014

Verksamhetsbeskrivning

Vi bedriver specialiserad palliativ slutenvård med 8 vårdplatser och är belägna på Falu lasarett. Organisatoriskt tillhör vi den länsgemensamma kliniken för Specialiserad palliativ vård som finns i Dalarna. Vi har en heltidsanställd läkare dagtid och jourtid har klinikens läkare beredskap i hemmet. Jourtid stöds vår verksamhet av sjukhusets andra jourlinjer.

Bemanningen är 9 undersköterskor och 10 sjuksköterskor, 1 avdelningschef, 1 överläkare.
Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist, diakon och sjukhuspräst på konsultbas.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: 3 olika förfarande: Via remiss från andra kliniker etc., direktinläggning från palliativa team dagtid och via akutmottagning jour tid.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 januari, 2023