Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH – Helsingborg

Kontaktuppgifter

Patronens väg 65 B
254 50 Helsingborg

Kommun: Helsingborg

Län/Region: Skåne

Telefon: 042-406 07 49

Fax: 042-406 07 61

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2005

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ vård och ASIH Helsingborg riktar sig till fyra kommuner i Skåne. Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv. Palliativ vård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) arbetar för att ge patienten och dess närstående en tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patienten oavsett bostadsort. Palliativ vård/ASIH ges till patienter med olika diagnoser i alla åldrar dygnet runt. ASIH erbjuds till även patienter med botbar sjukdom som ett alternativ till sjukhusvård under en begränsad tid s.k. punktinsatser.
Enheten bedriver stödgrupper för närstående under sjukdomstiden och efterlevandeuppföljning efter dödsfallet.
Konsultfunktionen innebär undervisning, råd och stöd till vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg, Primärvård och sjukhus.

Palliativvårdsavdelningen
Vår avdelning har en varm och ombonad miljö med enkelrum, vilket även underlättar för närstående som vill hälsa på eller sova över. Familj och närstående är välkomna att vistas på avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 49 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Primärvård, kommun och sjukhus.
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativ mottagning.
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 3
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 10 Specialistutbildning Onkologi och Palliativ vård
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 2
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 28 juni, 2022