Palliativguiden

SAH, Geriatrik Tierp

Kontaktuppgifter

Liljevägen 2
815 28 Tierp

Kommun: Älvkarleby, Heby, Östhammar, Tierp

Enheter som ingår i verksamheten ASH Norduppland

Län/Region: Uppsala län

Telefon: 0293-203 06

Fax: 0293-135 08

Kontaktperson: Peter Dons-Möller

Verksamhetschef: Mikael Köhler

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2016

Verksamhetsbeskrivning

ASH Norduppland arbetar med den specialiserade palliativa hemsjukvården och tillhör Palliativt Centrum Uppsala
Vi verkar i Älvkarleby, Tierp, Östhammar och norra Heby kommun.

Vi är ett palliativt team bestående av sjuksköterskor, läkare, kurator och fysioterapeut.

Tillgång till palliativa slutenvårdsplatser finns på geriatrisk avd. 2 i Tierp.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 3 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 15 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 2 mars, 2024