Palliativguiden

Mellannorrlands Hospice AB

Kontaktuppgifter

Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall

Kommun: Sundsvall

Enheter som ingår i verksamheten Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Län/Region: Västernorrlands län

Telefon: 060-531 10 50 vx

Fax: 060-531 10 51

Webbplats: www.hospice.se

Kontaktperson: Linda Morin Ahrås

Verksamhetschef: Linda Morin Ahrås

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 2007

Verksamhetsbeskrivning

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad palliativ vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

 • Ett fristående Hospice i Mellannorrlands region – på ideell basis, icke vinstdrivande. En så kallad idéburen organisation eller NGO (non-governmental organisation).
 • I första hand för gäster från Västernorrland, men också riksintag är möjlig, till exempel från Norra Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, men också från hela övriga landet.
 • Vård för symtomlindring vid vård i livets slutskede.
 • Vård enligt gästens behov och önskemål.
 • Ingen åldersgräns eller tidsgräns för vårdtiden – de specialiserade palliativa behoven avgör, oavsett diagnos (inte bara cancerdiagnoser).
 • Ett vackert läge vid Sidsjöns norra sluttning i Sundsvall, och med en unik, inbjudande inre miljö.
 • 14 vårdplatser, i enkelrum.
 • Närstående har möjlighet till övernattning.
 • Hög personalkompetens, genom bl.a kontinuerlig intern och extern utbildning
 • Hjälp i verksamheten genom volontärer.
 • Driften garanteras genom vårdavtal med Region Västernorrland och kommunerna i samverkan, för gäster från Västernorrland.
 • Utomlänsgäster är välkomna vid behov och på läkarremiss från hemlänet, där hemlandstinget och/eller hemkommunen tar på sig betalningsansvaret.
 • Kopplat till Hospice finns en utbildningsenhet för utbildningar i palliativ vård/medicin

Mellannorrlands Hospice är ett naturligt alternativ för personer med komplexa behov i livets slutskede.
Vi erbjuder en lugn och harmonisk miljö där alla gäster och deras närstående upplever trygghet, får ett personligt bemötande och känner sig respekterade.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 14 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Läkarremiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan efter överenskommelse

Annan personal: köksansvarig, städ och ekonomi/bokföring.

Senast uppdaterad: 7 april, 2022