Palliativguiden

Kalix sjukhus, Palliativa enheten Medicin/PAVA

Kontaktuppgifter

Skolgatan 1
952 82 Kalix

Kommun: Kalix

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning Medicin/PAVA, Medicin - rehabklinken Kalix sjukhus

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0923-76435, 0923-76516

Fax: 0923-76572

Kontaktperson: Enhetschef Anna Johansson

Verksamhetschef: Annika Åström

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av 7 slutenvårdsplatser där specialiserad palliativ vård bedrivs. Vården riktar sig mot patienter som erhåller palliativ vård oavsett sjukdomsdiagnos.  Via remiss från behandlande klinik kan trygghetsplats på avdelningen erbjudas till patienter som har palliativ diagnos Z51.5 och haft ett informerande samtal som tydligt är dokumenterat i journalen. Upptagningsområdet för Kalix sjukhus är Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix kommun.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 7 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Hemsjukvården, kommunens särskildaboenden, slutenvård, primärvård och privata vårdgivare.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Akut och planerad inskrivning, Trygghetsplats- direkt till avdelningen när behov finns
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 april, 2018