Palliativguiden

Palliativa sektionen avd 84/ASIH

Kontaktuppgifter

Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Kommun: Örebro

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa sektionen Geriatriska kliniken består av palliativ vårdavdelning 84 samt ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)

Län/Region: Örebro län

Telefon: 019-602 10 00

Fax: 019-602 82 69

Webbplats: www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Geriatriska-kliniken/Avdelning-/Avdelning-84/

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1974

Verksamhetsbeskrivning

På avd 84 ges inneliggande specialiserad palliativ vård. Avdelningen har 13 platser med upptagningsområde hela länet samt utomlänspatienter efter specialistvårdremiss.

ASIH bedriver specialiserad palliativ vård i hemmet för i första hand patienter inom USÖ:s (Universitetssjukhuset i Örebro) upptagningsområde. Vi erbjuder palliativt konsultstöd för sjukhusavdelningar, kommuner samt primärvård i hela länet. Även avancerad hemsjukvård (ej palliativ vård) utifrån resurser.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 13 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 25-30 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhuskliniker, kommunal vård samt primärvård.
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Remissinstans för palliativ vård, både för specialiserad samt allmän pall vård via primärvård och kommun.
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 4
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterska

Annan personal: Smärtenhet

Senast uppdaterad: 3 februari, 2023