Palliativguiden

Palliativa Teamet Ljuspunkten

Kontaktuppgifter

Sjukhuset i Torsby, Box 502
685 29 Torsby

Kommun: Torsby

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 0560-472 45

Fax: 0560-470 10

Kontaktperson: Lena Nilsson

Verksamhetschef: Eva Dahlén

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

Välkommen till Palliativa Teamet Ljuspunkten Sjukhuset Torsby

Vi är ett rådgivningsteam som består av  sjuksköterskor, läkare, kurator, diakon och sjukgymnast. Teamet har särskilda kunskaper i palliativ vård och onkologisk vård. Vi jobbar främst med patienter med en obotlig cancersjukdom men även med onkologisk uppföljning där vi utvärderar given behandling. vi arbetar för att uppnå bästa möjliga livskvalitet med målsättning att minska obehag och lidande, lindra symtom, ge känslomässigt stöd till patienten och dess närstående. Sjuksköterskorna fungerar som en sammanhållande länk mellan sjukhusets verksamheter samt med kommuner och vårdcentraler. Vi träffar patienterna vid hembesök men också när de är inneliggande på sjukhuset i Torsby.

Pateinten erhåller kontaktuppgifter och broschyr i samband med anslutning till teamet.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 4 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 10 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Distriktssköterskorna i kommunerna,sjukhusets vårdavdelningar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014