Palliativguiden

Palliativa konsultteam i Halmstad

Kontaktuppgifter

Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Kommun: Halmstad

Län/Region: Hallands län

Telefon: 035-146058

Fax: 035-13 11 74

Webbplats: www.regionhalland.se

Kontaktperson: Elizabet Dijck

Verksamhetschef: Helena Gladh

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Teamet arbetar med att ge symtomlindring till patienter med obotbar sjukdom. Vi arbetar konsultativt och erbjuder medicinskt och psykosocialt stöd i samråd med patientansvarig läkare och sjuksköterska inom såväl specialistsjukvård, närsjukvård och kommun.

Huvudansvaret för den palliativa vården ligger hos närsjukvården när patienten vistas i hemmet, som vi samverkar med. Kommunsjuksköterskan är nyckelperson i organisationen och därmed den som arbetar närmast patient och närstående. Teamets upptagningsområde är Halmstad, Hylte och Laholms kommun, tillsammans nästan 142 000 invånare.

Teamet består av 2 överläkare och 5 specialistsjuksköterskor i nära samarbete med sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Vid önskan kan kontakt förmedlas med sjukhuskyrkans personal och dietist etc.

PKT ansvarar även för att medicinsk personal som arbetar patientnära får fortlöpande undervisning och uppdatering i dessa patientgruppers behov och symtombehandling.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4 stycken
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Psykolog

Senast uppdaterad: 12 mars, 2024